Cantus met een verrassing! - Mededeling - Deliria Gent

Cantus met een verrassing!

CEO's and Office Hoes!

Een beter thema voor het lodderig oog bestaat er niet! Terwijl alle mannen één voor één plaatsnamen in de corona met hun beste pak aan, nestelden de dames zich met hun korte rokjes en spannende blousjes daar netjes tussen. 

Het moet niet gezegd worden dat dit thema menig andere clubs aansprak, waardoor de linker corona volledig door bezoekende clubs gevuld kon worden. 

Na het zingen van onze favoriet cantusliedjes en de vele Ad Pistums ( Der was lik niemand die van da schild kost bluven ) was het tijd voor het moment waar iedereen op zat te wachten: de verrassing.
Omstreeks 23u30 kreeg Deliria een bezoekje van - je leest het niet verkeerd - De Studentenfanfare!
Als vanzelf sprong iedreen op de tafels en werd er gedanst, gezopen en gevallen. 
Dat enkele tafels de verrassing wat minder bevallen is moeten we er bij nemen. 

Het feestgedruis was doorheen de hele Overpoort te horen! 

Een geslaagde cantus, een geslaagde verrassing! Dit smaakt naar meer! 

Ut vivat, crescat et floreat Deliria!